Omschrijving beleidsdoel:

Context beleidsdoel:

10.5 Overhead

Lasten

21.301

47

21.348

17.222

4.127

Baten

961

961

740

220

Saldo

-20.340

-47

-20.387

-16.481

-3.906

Totaal:

10.5 Overhead

Lasten

21.301

47

21.348

4.127

Baten

961

961

740

220

Saldo

-20.340

-47

-20.387

-16.481

-3.906